• nurlana.kilivan@saglik.gov.tr
  • 0(262) 342 45 47
Poliklinik Hizmetleri

Birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri.

Laboratuvar Hizmetleri

Hastalıkların önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için kan tahlilleri yapılır.

Aile Planlaması

Ailenin istediği zamanda sağlıklı çocuk sahibi olmalarına yönelik çalışmalar.

Uygulanan Müdahaleler

Tedavi gereği kas içi, damar ve derialtı enjeksiyon ve pansuman uygulanır.

Bağışıklama Hizmetleri

Sağlıklı yaşam için periyodik ve diğer aşıları yaptırmayı ihmal etmeyin.

Kanser Tarama

50-75 yaş arası GGK, 30-65 yaş arası kadınlara HPV smear testleri uygulanır.

Bebek ve Çocuk Sağlığı

Bebek ve çocukların 6 yaşına kadar sağlıklı gelişiminin izlemi uygulanır.

Gebe Sağlığı

Gebelere ülkemizde uygulanan programa göre gereken izlemler uygulanır.

Aşı Neden Önemlidir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bağışıklama hizmetleri, aşıyla önlenebilir hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin önlenmesi açısından en önemli ve en maliyet etkili toplum sağlığı müdahaleleri arasında kabul edilmektedir. Yapılan aşılama çalışmaları sonucunda aşı ile önlenebilir hastalık hızlarında ciddi düşüşler yaşanmıştır. Özellikle 1924 -1944 yılları arasında büyük salgınlar ve ölümlere yol açmış olan çiçek hastalığı aşılama çalışmalarıyla 1977 yılından itibaren tamamen yok edilmiştir. Hastalık etkeni yok edildiğinden çiçek aşısı uygulamalarına da ihtiyaç kalmamış ve 1980 yılında ülkemizde ve tüm dünyada aşılama durdurulmuştur. Yine çok önemli bir çocukluk çağı bulaşıcı hastalığı olan çocuk felci (poliomiyelit) hastalığına karşı dünya genelinde yaygın aşılama çalışmaları yapılmış ve hastalık yok edilme aşamasına getirilmiştir. 1988 yılında dünya genelinde 350.000 olan vaka sayısı 2017 yılında 22 vakaya kadar azaltılmıştır. Ülkemizde son çocuk felci vakası Kasım 1998 yılında görülmüş ve 19 yıldır çocuk felci vakamız bulunmamaktadır. DSÖ tarafından Avrupa Bölgesi Poliodan Arındırılmış Bölge Sertifikası ile belgelendirilmiştir. Ülkemizde kızamık vaka sayıları 2001 yılında 30.509 iken, etkili kızamık aşılaması sonrası 2017 yılında vaka sayımız 84 ile sınırlı kalmıştır. 2010 yılından itibaren SSPE vakalarında belirgin bir azalma görülmektedir. Bu da 2005 yılından itibaren kızamık aşılama oranlarının artması ve bunun sonucunda kızamık vakalarının azalması ile uyumludur. Türkiye’de maternal ve neonatal tetanozun elimine edildiği 24 Nisan 2009 tarihinde DSÖ tarafından duyurulmuştur. 2004 yılından bu yana sadece 2011 yılında tek difteri ve ölüm vakamız olup, bu vaka dışında vaka görülmemiştir. 2017 yılında 2’si ölümle sonuçlanan toplam 25 tetanoz vakası görülmüş olup, vakaların tamamı aşısızdır. Etkin ve kapsayıcılığı yüksek aşılama çalışmalarımız sayesinde aşı ile önlenebilir hastalıklardan hepatit A-B, boğmaca, invaziv bakteriyel hastalıklardan pnömokok ve Hib’e bağlı gelişen menenjit, sepsis ve bakteriyemi, suçiçeği, kabakulak ve kızamıkçık vaka görülme sıklıkları oldukça azalmıştır.

Rakamlarla Aile Sağlık Merkezimiz

Günden güne artan hasta sayımıza en iyi hizmeti vermeye gayret ediyoruz.

2

Doktor

4

Hemşire

500+

Yaşlı Sayısı

15+

Gebe Sayısı

50+

Bebek Sayısı

5300+

Toplam Hasta Sayısı

Çalışma Saatlerimiz & Ekibimiz

Her ayın 3.Perşembe günü Köy günü olduğundan ASM'de doktorun muayene saati öğlene kadardır.Gün Sabah Öğle
Pazartesi 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Salı 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30
Çarşamba 08:30 - 12:30 13:30 - 19:30
Perşembe 80:30 - 12:30 13:30 - 19:30
Cuma 08:30 - 12:30 13:30 - 17:30

Dr.Nurlana Kılıvan
Aile Hekimi
Dr.Lina Berfin Aydın
Aile Hekimi
Nihal Habiboğlu
Aile Sağlığı Elemanı (Hemşire)
Emine Demirel
Aile Sağlığı Elemanı (Ebe)
Asude Erva Memiş
Hemşire
Derya Akcan
Hemşire